ห้องควบคุมอุณหภูมิ

บริการติดตั้งห้องเก็บความเย็น ห้องควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานโรงงาน GMP HACCP
สำหรับถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพของยารักษาโรค
ห้องเย็นสำหรับแช่อาหารสด/อาหารสำเร็จรูป ห้องเก็บผัก/ผลไม้
รวมทั้งออกแบบ และติดตั้งตามที่ลูกค้าต้องการ โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทำความเย็น และห้องเย็น
ภายใต้การบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มกิจการอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย

CONTACT US

20/90 ม.5 ตำบลคลองสอง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
call : 083-809-6130 086-908-0661
fax : 02-068-7701

Copyright © 2017 All Rights Reserved. Designed By Golly-design